Międzyrzecze Górne 165,
.

+48 (33) 811 00 60
biuro@ckz-cypcer.pl

HOT-INFO

Żurawie samojezdne

ŻURAWIE SAMOJEZDNE

PROGRAM NA OPERATORA ŻURAWIA SAMOJEZDNEGO 

30 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych. 

Program szkolenia zawiera m.in. :

 1. Uprawnienia operatorów dźwignic.
 2. Wiadomości ogóle o żurawiach samojezdnych.
 3. Podział żurawi samojezdnych.
 4. Symbole klasyfikacyjne żurawi.
 5. Parametry techniczne żurawi.
 6. Grupa natężenia pracy żurawi.
 7. Dozór techniczny nad żurawiami
 8. Zgłoszenie żurawia do rejestracji
 9. Wiadomości ogólne o żurawiach
 10. Oznakowanie żurawi
 11. Stateczność żurawia
 12. Elementy żurawi
 13. Mechanizmy żurawi
 14. Usytuowanie żurawia na stanowisku roboczym
 15. Eksploatacja żurawi
 16. Zawiesia linowe
 17. Technologia robót żurawiem
 18. Zagrożenia pracy żurawia i BHP
 19. Rodzaje zabezpieczeń żurawi
 20. Zajęcia praktyczne

2023 © ckz-cypcer All Rights Reserved.