Międzyrzecze Górne 165,
.

+48 (33) 811 00 60
biuro@ckz-cypcer.pl

HOT-INFO

Żurawie przenośne HDS

ŻURAWIE PRZENOŚNE HDS

Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzi nabór na kurs - „Żurawie przenośne”(„HDS”)

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z założeniami zatwierdzonego programu i obejmuje ogółem 47 godzin lekcyjnych przypadających na jednego uczestnika, w tym:

  • zajęcia teoretyczne – 32 godzin
  • zajęcia praktyczne - 15 godzin

Szczególny nacisk kładziemy na wykształcenie umiejętności praktycznych wśród uczestników kursu oraz ścisły związek między teorią i praktyką. Metody nauczania poszerzone są o indywidualizację procesu zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych, co umożliwia każdemu słuchaczowi nabycie wymaganych kwalifikacji.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

LP.

Temat

1.

Wiadomości ogólne nt. żurawi

2.

Obciążenia żurawi. Konstrukcje nośne. Mechanizmy

3.

Napęd i sterowanie hydrauliczne

4.

Urządzenia sterownicze

5.

Urządzenia zabezpieczające

6.

Stateczność żurawi przeładunkowych

7.

Urządzenie chwytające i przeładunkowe oraz zawiesia

8.

Badania żurawi. Instrukcja eksploatacyjna. Oznakowanie

9.

Dozór Techniczny i wymagania Dyrektywy 98/37/WE

10.

Eksploatacja żurawi przeładunkowych

11.

Praktyka

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi „ Żurawi przenośnych”(„HDS”).

2023 © ckz-cypcer All Rights Reserved.