Międzyrzecze Górne 165,
.

+48 (33) 811 00 60
biuro@ckz-cypcer.pl

HOT-INFO

Wózki widłowe

WÓZKI WIDŁOWE

 

Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzi kursy na wszystkie typy wózków wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej.

 Kurs trwa 67 godzin, w tym 15 godzin przeznaczono na jazdę praktyczną oraz 5 godzin na bezpieczną wymianę butli gazowej.

Słuchacz kursu otrzymuje uprawnienia do obsługi następujących typów wózków:

  1. Widłowy (podnośnikowy)
  2. Unoszący
  3. Ciągnikowy.

Kierowcy operatorzy będą mogli obsługiwać wózki o napędzie:

  1. Elektrycznym (sieciowe, akumulatorowe)
  2. Spalinowym (olej napędowy, etylinę, gaz propan butan).

 

Kurs składa się z następujących tematów merytorycznych:

LP.

Temat

1.

Typy i rodzaje stosowanych wózków jezdniowych

2.

Budowa wózka

3.

Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed rozpoczęciem pracy  i po jej zakończeniu

4.

Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami

5.

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

6.

Wiadomości z zakresu BHP

7.

Wiadomości o dozorze technicznym

8.

Przygotowanie kierowcy do wykonania czynności związanych z wymianą butli

9.

Końcówka butli

10.

Próbne wykonywanie wymiany butli

11.

Samodzielna wymiana butli pod nadzorem

12.

Omówienie i ocena przebiegu czynności wym. butli wykonywanej przez kierowcę

13.

Praktyczna nauka jazdy

Kursanci otrzymają również uprawnienia na wymianę butli gazowej na gaz propan-butan. Po ukończeniu szkolenia uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2023 © ckz-cypcer All Rights Reserved.