Międzyrzecze Górne 165,
.

+48 (33) 811 00 60
biuro@ckz-cypcer.pl

HOT-INFO

Suwnice

SUWNICE

 

PROGRAM OBSŁUGI SUWNIC STEROWANYCH Z KABINY II

Lp.

Temat:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

   Dozór techniczny nad suwnicami

   Ogólne wiadomości o dźwignicach

   Rodzaje i budowa suwnic sterowanych z kabiny

   Zawiesia i ich eksploatacja

   Obsługa suwnic sterowanych z kabiny

   Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji suwnic

   Zajęcia praktyczne

 

Razem : 60 godz. + 16 godz. praktyki

 

PROGRAM KURSU KONSERWACJA SUWNIC DLA KAT.UPRAWNIEŃ EII

Lp.

Temat

               Ilość godzin

    1.

    2.

    3. 

    4.

    5.

    6.

    7.

    8.

    9.

  10.

  11.

  12.

   Wiadomości o dozorze technicznym

   Wiadomości ogólne o suwnicach

   Budowa suwnic ogólnego przeznaczenia

   Konstrukcje stalowe suwnic

   Mechanizmy

   Układy elektryczne

   Aparatura sterowa

   Zawiesia i sprzęt pomocniczy

   Konserwacja i eksploatacja

   Środki smarne i konserwacyjne

   Bezpieczeństwo i higiena pracy

   Zajęcia praktyczne

                      5

                      8

                     17

                     17

                     17

                     20

                     14

                     14

                     11

                       5

                       8

                     60

2023 © ckz-cypcer All Rights Reserved.