Międzyrzecze Górne 165,
.

+48 (33) 811 00 60
biuro@ckz-cypcer.pl

HOT-INFO

Zapraszamy na kursy prawo jazdy wszystkie kategorie!

Teraz aby rozpocząć kurs prawa jazdy nie musisz wychodzić z domu. Zajęcia praktyczne rozpoczynamy nawet z miejsca zamieszkania klienta !!!

Zapisz się on-line !

Zatrudnienie w drodze

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo!

Biuro Projektu „Zatrudnienie w drodze” oraz Centrum Kształcenia Zawodowego Cypcer Stanisław uprzejmie informuje o realizacji w/w projektu oraz jednocześnie zwraca się z prośbą o przekazanie niniejszej informacji osobom bezrobotnym o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach które będą odbywać się w Kętach przy ul. Krakowska 96a

J&P MORITZ CONSULTING GROUP, Biuro projektu w okresie od listopada 2013 do czerwca 2015 realizuje projekt „ZATRUDNIENIE W DRODZE” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji operatora koparko-ładowarki przez 120 osób bezrobotnych mających 50 i więcej lat z terenu 16 powiatów małopolski, zdobycie przez nich dodatkowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego dostosowanego do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Projekt gwarantuje 3 miesięczny płatny staż zawodowy, dla 84 uczestników.

Projekt „ZATRUDNIENIE W DRODZE” jest projektem aktywizującym osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia. Każdy z uczestników weźmie udział w zaplanowanych formach wsparcia:

  1. Doradztwo zawodowe (11 godzin zajęć, w tym 3 godz. zajęć indywidualnych, 8 godz. zajęć grupowych);
  2. Szkolenie aktywnego poszukiwania pracy i rozwoju kompetencji kluczowych (40 godzin zajęć grupowych);
  3. Szkolenia zawodowe:
    • koparko-ładowarki III klasy uprawnień 9 grup x 12 osób (czas trwania kursu 202 godz., w tym teoria 116 godz., praktyka 86 godz.)albo
  4. Staże zawodowe – 3 miesięczny płatny staż zawodowy dla 84 uczestników
  5. Pośrednictwo pracy (2 sesje indywidualne po 1 godzinie)

Staże zawodowe zostały zaplanowane dla ok 70% uczestników projektu i odbywać się będą w małopolskich firmach budowlanych. Szkolenia kończą się państwowym egzaminem IMBiGS lub UDT po zdaniu którego uczestnicy otrzymają książeczkę operatora potwierdzające zdobyte uprawnienia.

Szkolenia w ramach projektu odbywać się będą na terenie całego województwa małopolskiego i dostosowane będą do obszaru zamieszkania beneficjentów.

Zajęcia odbywać się będą w dni robocze w godzinach od 7.00 – 18.00 w grupach ok. 10 osobowych.

Wszystkie formy wsparcia dla uczestników projektu są BEZPŁATNE!

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 

Kontakt:

Centrum Kształcenia Zawodowego

Cypcer Stanisław

43-392 Międzyrzecze Górne 165

Oddział Kęty ul.Krakowska 96a

Tel. 33 811-00-60 lub

519058500

Dokumenty do pobrania:

Centrum Kształcenia Zawodowego

Cypcer Stanisław oddział Kęty

Ul. Krakowska 96a

Tel.33 811 00 60 lub 519058500

Biuro Projektu „Zatrudnienie w drodze”
ul. Bema 4-8, lok. 23
33-100 Tarnów
tel. 14 623 05 27-Tarnów

2024 © ckz-cypcer All Rights Reserved.