Międzyrzecze Górne 165,
.

+48 (33) 811 00 60
biuro@ckz-cypcer.pl

HOT-INFO

Kategorie C

Kategoria C1 uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7.5 tony,
  • ciągnikiem rolniczym,
  • pojazdem wolnobieżnym

Kategoria C uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5 tony,
  • ciągnikiem rolniczym,
  • pjazdem wolnobieżny.

Minimalny wiek dla kategorii C1 - 21 lat

Minimalny wiek dla kategorii C - 21 lat

2023 © ckz-cypcer All Rights Reserved.