Międzyrzecze Górne 165,
.

+48 (33) 811 00 60
biuro@ckz-cypcer.pl

HOT-INFO

Kategorie A

Od 19 stycznia 2013 roku do kierowania jednośladów wyposażonych w silnik wyróżniamy następujące kategorie prawa jazdy:

Kategoria AM - uprawnia do kierowania:

  1. motorowerem,
  2. czterokołowcem lekkim,

 Kategoria A1 - uprawnia do kierowania:

  1. motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 Kategoria A2 - uprawnia do kierowania: motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,

  1. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

 Kategoria A - uprawnia do kierowania:

  1. motocyklem,
  2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

14 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM,16 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T,18 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E,20 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2.21 lat — dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A, 24 lata  —  dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A , jeżeli osoba nie posiada co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

2023 © ckz-cypcer All Rights Reserved.