Międzyrzecze Górne 165,
.

+48 (33) 811 00 60
biuro@ckz-cypcer.pl

HOT-INFO

Podesty ruchome

PODESTY RUCHOME

 

PROGRAM SZKOLENIA KONSERWACJA PODESTU RUCHOMEGO

                                            

Lp.

TEMAT

ILOŚĆ GODZ

I

Wiadomości ogólne

 • Podział i parametry podestów ruchomych
 • Konstrukcja podstawy ładunkowej oraz mocowań
 • Napędy stateczności

6

II

Budowa części mechanicznej podestu ruchomego

 • podstawa ładunkowa
 • układ napędowy

6

III

Budowa części elektrycznej. Zasilanie , napęd , sterowanie

 • rodzaje i przeznaczenie aparatów elektrycznych
 • sterowanie
 • sygnalizacja

8

IV

Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa

 • rodzaje i funkcje urządzeń i aparatów bezpieczeństwa podestu
 • wymagania szczegółowe
 • zainstalowanie w/w aparatów w obwodzie sterowym

 

8

V

Obsługa i konserwacja

 • czynności konserwatora przed pracą
 • czynności konserwatora w czasie pracy
 • czynności konserwatora po zakończeniu pracy
 • czynności zabronione
 • współpraca konserwatora z D.T.
 • konserwacja podestu

 

14

VI

Wiadomości o dozorze technicznym

 • ustawa o dozorze technicznym oraz obowiązujące akty prawne
 • warunki techniczne D.T -obowiązki konserwatora
 • badania dozorowe podestów

 

4

VII

Bezpieczeństwo i higiena pracy

6

VIII

Zajęcia praktyczne

12 na grupę

OGÓŁEM     64 godz. w tym 52 godz. części teoretycznej.

2023 © ckz-cypcer All Rights Reserved.