Międzyrzecze Górne 165,
.

+48 (33) 811 00 60
biuro@ckz-cypcer.pl

HOT-INFO

Obsługa podestów ruchomych

 

PROGRAM SZKOLENIA KONSERWACJI PODESTU RUCHOMEGO

                                            

Lp.

TEMAT

ILOŚĆ GODZ

I

Wiadomości  ogólne

 • Podział i parametry podestów ruchomych
 • Konstrukcja podstawy ładunkowej oraz mocowań
 • Napędy stateczności

2

II

Budowa części mechanicznej podestu ruchomego

 • podstawa ładunkowa
 • układ napędowy

4

III

Budowa części elektrycznej. Zasilanie , napęd , sterowanie

 • rodzaje i przeznaczenie aparatów elektrycznych
 • sterowanie
 • sygnalizacja

5

IV

Budowa części hydraulicznej

 • budowa i przeznaczenie aparatów hydraulicznych

4

V

Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa

 • rodzaje i funkcje urządzeń i aparatów bezpieczeństwa podestu
 • wymagania szczegółowe
 • zainstalowanie w/w aparatów w obwodzie sterowym

3

VI

Obsługa i konserwacja

 • obowiązki operatora przed pracą
 • obowiązki operatora w czasie pracy
 • obowiązki operatora po zakończeniu pracy
 • czynności zabronione
 • obowiązki w przypadku awarii
 • konserwacja podestu

4

VII

Wiadomości o dozorze technicznym

 • ustawa o dozorze technicznym  oraz obowiązujące akty prawne
 • warunki techniczne D.T -obowiązki operatora
 • badania dozorowe podestów

1

VIII

Bezpieczeństwo i higiena pracy

3

IX

Zajęcia praktyczne

4 na grupę

OGÓŁEM     30 godz. w tym 26 godz. części teoretycznej.

2023 © ckz-cypcer All Rights Reserved.