Międzyrzecze Górne 165,
.

+48 (33) 811 00 60
biuro@ckz-cypcer.pl

HOT-INFO

Inne szkolenia

SZKOLENIA SEP

ELEKTROENERGETYKA

Zapraszamy na kursy:

  • Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
  • Dozór lub eksploatacja sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.
  • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV
  • Konserwator urządzeń gazowych.
  • Przygotowanie do odnowienia uprawnień z zakresu EG1,EG2,EG3

 

Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych. Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz.348 z późń.zm.).
Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją Egzaminacyjną URE, Świadectwo Kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat.

Dozór lub eksploatacja sieci, instalacje urządzeń elektroenergetycznych.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w warunkach normalnych i zakłóceniowych, z prawidłową organizacją robót konserwacyjnych i remontowych. Tematyka kursu obejmuje: zasady eksploatacji urządzeń, zasady racjonalnej gospodarki energią elektryczną oraz organizację prac konserwacyjno-remontowych.
Sposób zakończenia kursu:
Świadectwo Kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat..

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.
Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną

Konserwator urządzeń gazowych.

Nabycie umiejętności wykonywania prac konserwatorskich instalacji i urządzeń gazowych.
Sposób zakończenia kursu:
Świadectwo Kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat..

Przygotowanie do odnowienia uprawnień z zakresu EG1,EG2,EG3

Przypomnienie wiadomości z zakresu obsługi instalacji elektrycznych, energetycznych oraz gazowych.
Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją URE.

2023 © ckz-cypcer All Rights Reserved.