Międzyrzecze Górne 165,
.

+48 (33) 811 00 60
biuro@ckz-cypcer.pl

HOT-INFO

Kwalifikacja wstępna

 

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ - przeznaczony jest dla osób, które uzyskały lub zamierzają uzyskać prawo jazdy:

  • kategorii C po 10 września 2009 roku;
  • kategorii D po 10 września 2008 roku,

wiek

  • dla kat. C1, C, C1+E, C+E - (18 - 21 lat)

lub

  • dla kat. D1, D, D1+E, D+E - (21 - 23 lat)

INFORMACJA O KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:

  • w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych w części podstawowej;
  • 65 godzin zajęć teoretycznych wczęści specjalistycznej,
  • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym i zajęć na placu manewrowym,
  • 4 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych na ODTJ lub zamiennie 2 godziny zajęć na symulatorze.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:

  • D1, D1+E, D, D+E - wydane przed 10 września 2008 r.
  • C1, C1+E, C, C+E - wydane przed 10 września 2009 r.

2023 © ckz-cypcer All Rights Reserved.