Międzyrzecze Górne 165,
.

+48 (33) 811 00 60
biuro@ckz-cypcer.pl

HOT-INFO

KIEROWCY

kwalifikacja

Kod 95 i Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej kierowcy.

Co to jest „kod 95”?

 
Kod 95 jest obowiązującym w świetle przepisów wpisem do prawa jazdy potwierdzającym posiadane kwalifikacje kierowcy zawodowego, niezbędne do wykonywania przewozów drogowych. Wpis taki potwierdza spełnienie wszystkich wymagań, które ma spełniać kierowca pracujący w transporcie drogowym. Wpis ma postać: „95.DD.MM.RRRR” – za liczbą 95 znajduje się data ważności uprawnień.kod 95
 
Jak uzyskać kod 95? – Wymagane dokumenty

Żeby uzyskać kod 95, należy złożyć w wydziale komunikacji kopie następujących dokumentów:

  • prawo jazdy danej kategorii C, CE, D, DE,
  • Świadectwo kwalifikacji zawodowej,
  • orzeczenie psychologiczne (wydane na podst. art. 39k ustawy o transporcie drogowym),
  • orzeczenie lekarskie (na podst. art. 39j ustawy o transporcie drogowym).

Wszystkie te dokumenty uzyskasz w naszym ośrodku szkolenia - zapraszamy !

Zapisy on line

2023 © ckz-cypcer All Rights Reserved.