Telefon: 33 811 00 60

Email: biuro@ckz-cypcer.pl

Rolniku czas zmienić zawód

Super User
Logo projektu

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

Cypcer Stanisław

zaprasza

do udziału w projekcie:

"ROLNIKU! CZAS ZMIENIĆ SWÓJ ZAWÓD”

rolników lub ich domowników odchodzących z rolnictwa, rybołówstwa zamieszkujących w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub mieście do 25tys. mieszkańców z województwa śląskiego

 

Oferowane bezpłatne szkolenia:

  • Kierowca samochodu ciężarowego kat.C ( tj. kurs prawo jazdy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona)
  • Operator maszyn ciężkich kl. III (tj. koparko-ładowarki lub koparki jednonaczyniowej albo ładowarki jednonaczyniowej kl.III – do wyboru)

Każdy uczestnik objęty będzie Indywidualnym Planem Działań w postaci poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

 

 

Realizacja projektu rozpocznie się już od 01 czerwca 2013!

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  • Formularz zgłoszeniowy i regulamin
  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  • Oświadczenie o spełnieniu wymogów grupy docelowej
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 Szczegółowe informacje można uzyskać:

- w biurze projektu: 43-392 Międzyrzecze Górne 165

- pod numerem telef. 33 811-00-60, 501-737-998

- regulamin