Telefon: 33 811 00 60

Email: biuro@ckz-cypcer.pl

Kategorie C

Super User

Kategoria C1 uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7.5 tony,
  • ciągnikiem rolniczym,
  • pojazdem wolnobieżnym

Kategoria C uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5 tony,
  • ciągnikiem rolniczym,
  • pjazdem wolnobieżny.

Minimalny wiek dla kategorii C1 - 21 lat

Minimalny wiek dla kategorii C - 21 lat