Telefon: 33 811 00 60

Email: biuro@ckz-cypcer.pl

MASZYNY

Super User

ZAPRASZAMY NA KURSY OPERATORÓW MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH

MASZYNY DO ROBÓT BUDOWLANYCH

 • Koparki jednonaczyniowe wszystkie typy klasa pierwsza;
 • Koparki jednonaczyniowe do1,5 m3 klasa druga;
 • Koparki jednonaczyniowe do 0,8 m3 klasa trzecia;
 • Koparko-ładowarki wszystkie typy klasa trzecia;
 • Spycharki wszystkie typy klasa pierwsza;
 • Spycharki do 220 kW klasa druga;
 • Spycharki do 110 kW klasa trzecia;
 • Równiarki do 220 kW klasa druga;
 • Równiarki do 110 kW klasa trzecia;
 • Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy klasa pierwsza;
 • Ładowarki jednonaczyniowe do 5,0 m3 klasa druga;
 • Ładowarki jednonaczyniowe do 2,5 m3 klasa trzecia;
 • Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania wszystkie typy klasa trzecia;
 • Wiertnice poziome z zasilaczem hydraulicznym wszystkie typy klasa druga;
 • Wiertnice poziome z zasilaczem hydraulicznym do ⌀600 mm klasa trzecia;

MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH

 • Zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych wydajność do 60 m3/h  klasa trzecia;
 • Zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych do 140 m3/h klasa druga;
 • Maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych wszystkie typy klasa druga;
 • Maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych do 8 m klasa trzecia;
 • Skrapiarki do nawierzchni bitumicznych do 0,7m3 klasa trzecia;
 • Remontery nawierzchni wszystkie typy klasa trzecia;
 • Recyklery wszystkie typy klasa trzecia;
 • Frezarki do nawierzchni dróg do 2200mm klasa druga;
 • Frezarki do nawierzchni dróg do 1200mm klasa trzecia;
 • Przecinarki do nawierzchni dróg wszystkie typy klasa trzecia;
 • Narzędzia udarowe ręczne wszystkie rodzaje zasilania;
 • Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw do  100 t/h klasa trzecia;
 • Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych do 60m3/ h klasa trzecia;
 • Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych wszystkie typy klasa druga;
 • Maszyny do stabilizacji gruntów wszystkie typy klasa trzecia;
 • Walce drogowe wszystkie typy klasa druga;
 • Walce drogowe do 18 t klasa trzecia;
 • Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne wszystkie typy klasa trzecia;

MASZYNY RÓŻNE I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE

 • Piły mechaniczne do ścinki drzew wszystkie typy klasa trzecia;
 • Wielozadaniowe nośniki osprzętów wszystkie typy;
 • Sprężarki przewoźne do 10m3/min klasa trzecia;
 • Elektrownie polowe do 125 kVA klasa trzecia;
 • Wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne wszystkie typy klasa trzecia;
 • Betoniarki wszystkie typy klasa trzecia;
 • Pompy do mieszanki betonowej wszystkie typy klasa trzecia;
 • Agregaty tynkarskie wszystkie typy klasa trzecia;
 • Rusztowania budowlano-montażowe metalowe montaż;

TERMINY ROZPOCZĘCIE KURSÓW NA MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH ZNAJDZIESZ TUTAJ