Telefon: 33 811 00 60

Email: biuro@ckz-cypcer.pl

KWUP

Super User

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej przeznaczone jest dla osób które poszerzają swoje uprawnienia do kierowania pojazdami (np posiadają uprawnienia na przewóz rzeczy oraz odbyli kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i zamierzają zdobyć uprawnienia na przewóz osób)

kurs trwa 35 godzin i obejmuje:

a) zajęcia teoretyczne część specjalistyczna trwające 33 godzin

b) zajęcia praktyczne w ruchu drogowym - 2,5 godziny jazdy indywidualnej.

Wiek:

kat C po uzyskaniu 21 lat

kat D po uzyskaniu 23 lat