Telefon: 33 811 00 60

Email: biuro@ckz-cypcer.pl

KIEROWCY

Super User

Kwalifikacja wstępna

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ - przeznaczony jest dla osób które uzyskały prawo jazdy:

Kat. C po 10 września 2009 roku

Kat. D po 10 września 2008 roku

wiek

dla kat. C1, C, C1+E, C+E - (18 - 21 lat)

lub

dla kat. D1, D, D1+E, D+E - (21 - 23 lat)

INFORMACJA O KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ


Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:

    w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych
    w części specjalistycznej:

o 65 godzin zajęć teoretycznych,

o 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,

o 4 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:

D1, D1+E, D, D+E - wydane przed 10 września 2008 r.
C1, C1+E, C, C+E - wydane przed 10 września 2009 r.