Telefon: 33 811 00 60

Email: biuro@ckz-cypcer.pl

INNE

Super User

Zapraszamy na szkolenia na temat:

Zmiany w Ustawie o Transporcie Drogowym

USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1481)

wchodzi w życie 3 września 2018 r.

Zmiany w Ustawie o czasie pracy kierowców

 

Nowa ustawa o tachografach z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1480)

Jakie zmiany czekają kierowców, osoby zarządzające przedsiębiorstwem oraz samych przedsiębiorców. Nowe sankcje, nowe załączniki do ustawy o transporcie drogowym nowe naruszenia, m.in. za przekroczenie czasu pracy w porze nocnej. Podniesiony limit kar na podmiot wykonujący przewóz drogowy podczas jednej kontroli do 12 000 zł. Nowe naruszenia na kierowców, szczegółowe omówienie, interpretacje przepisów. Klasyfikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń, które mogą doprowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika. Kiedy zarządzający transportem może utracić dobrą reputację i jakie są tego konsekwencje. Kiedy może zostać cofnięte zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencja wspólnotowa. Jak uchronić się przed cofnięciem uprawnień. Wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy, wdrożenie procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego – jak poprawić sytuację w przedsiębiorstwie.

Jakie zmiany wnosi ustawa o tachografach dla przewoźników.

Jakie zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców.

Odpoczynki tygodniowe w pojeździe – przepisy, interpretacje, jak zaplanować prawidłowe odpoczynki.

Szczegóły tel. 33 811 00 60